Sukces przed KIO

Działając w imieniu Klienta, Kancelaria złożyła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonywanie usługi fizycznej ochrony mienia w obiekcie instytucji publicznej i reprezentowała Odwołującego przed KIO.

Przedmiotem odwołania był zarzut dokonania czynności unieważnienia postępowania z uwagi na wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W wyniku wniesionego odwołania, Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 1580/21) potwierdziła argumentację Kancelarii dotyczącą uznania, że nie każda wada (błąd) postępowania winna skutkować unieważnieniem postępowania, nawet jeżeli zamawiający odkryje ją dopiero po upływie terminu składania ofert. KIO w całości uwzględniła odwołanie, co powoduje możliwość wyboru oferty Klienta Kancelarii jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Z ramienia Kancelarii, odwołanie sporządził i reprezentował Klienta przez KIO partner Mateusz Brzeziński.

Sukces Klienta Kancelarii w postępowaniu na usługi ochrony

Działając w imieniu Klienta, Kancelaria złożyła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była ochrona osób i mienia w u Zamawiającego w granicach nieruchomości wyznaczonej ogrodzeniem i reprezentowała Odwołującego przed KIO.

Przedmiot sporu dotyczył uznania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny złożonych przez wykonawcę biorącego udział w postępowaniu i dokonanie wyboru oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej.

W wyniku wniesionego odwołania, Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 600/21) potwierdziła argumentację Kancelarii dotyczącą uznania, że złożone wyjaśnienia były lakoniczne, nie potwierdzały określonych okoliczności, a także że nie były odpowiednio poparte dowodami. KIO w całości uwzględniła odwołanie, co powoduje możliwość wyboru oferty Klienta Kancelarii jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Z ramienia Kancelarii, odwołanie sporządził i reprezentował Klienta przez KIO partner Mateusz Brzeziński.

SARS CoV-2: sukces Klienta Kancelarii w precedensowej sprawie

Działając w imieniu Klienta, Kancelaria złożyła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były „Dostawy testów antygenowych SARS CoV-2”.

Przedmiot sporu dotyczył uznania testu oferowanego przez Klienta Kancelarii za zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w SIWZ, w szczególności w zakresie możliwości użycia tych testów przez zamawiającego oraz prawa do rozliczenia z NFZ.

W wyniku wniesionego odwołania, zamawiający cofnął podjętą przez siebie czynność odrzucenia oferty Klienta i powrócił do ponownego badania i oceny ofert, z uwzględnieniem oferty Klienta Kancelarii, czyli wykonał czynności zgodnie z żądaniami odwołania.

Z ramienia Kancelarii, sprawę prowadził partner Mateusz Brzeziński.

Mateusz Brzeziński: Skrzynki z łupami w grach wideo

„Kwestia oferowania w grach wideo tzw. loot boksów („skrzynki z łupami” przybierają różną formę, w zależności od gry) zaczyna przyciągać coraz większą uwagę nie tylko zainteresowanych graczy, ale i organów administracji publicznej oraz prawodawców.” – pisze partner naszej kancelarii Mateusz Brzeziński w artykule na łamach Rzeczpospolita.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu >>>

Sukces klienta kancelarii

Działając w imieniu Klienta, Kancelaria złożyła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była „sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni serologii wraz z dzierżawą aparatury oraz sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego”.

Spór dotyczył uznania końcówek do pipet jako wyrobu medycznego oraz zaoferowania rozwiązań niezgodnych z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. W wyniku wniesionego odwołania, już po dwóch dniach zamawiający zdecydował się uwzględnić odwołanie oraz wykonał czynności zgodnie z żądaniami wskazanymi w odwołaniu.

Z ramienia Kancelarii, sprawę prowadził partner Mateusz Brzeziński.

IV Polski Kongres PRAWA BUDOWLANEGO

W dniach 21-23 października 2020 r. odbywa się IV Polski Kongres Prawa Budowlanego, organizowany przez kwartalnik Prawo Budowlane i wydawnictwo MUST READ MEDIA. Tegoroczna edycja, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, ma miejsce w całości w Internecie.

Podczas trzeciego dnia wydarzenia, poświęconego zamówieniom publicznym na roboty budowlane, wystąpi partner naszej kancelarii Mateusz Brzeziński, który wygłosi prelekcję na temat „Składanie i ocena ofert wykonawców według nowej ustawy Pzp”.

Więcej informacji na stronie organizatora >>>

Mateusz Brzeziński wystąpi na konferencji WARS.ZAM 2020

Zapraszamy na konferencję WARS.ZAM 2020 – Nowe Prawo Zamówień Publicznych w Warszawie. Konferencja organizowana jest przez pismo Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, którego redaktorem naczelnym jest Witold Jarzyński, partner w kancelarii JBP.

Podczas konferencji wystąpi również inny partner kancelarii JBP – Mateusz Brzeziński. Mecenas Brzeziński omówi pierwszego dnia zagadnienie opisu przedmiotu zamówienia w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Drugiego dnia Mateusz Brzeziński opowie uczestnikom o procedurze przetargu nieograniczonego.

Serdecznie zapraszamy. Wydarzenie jednocześnie odbędzie się w formule stacjonarnej, oraz w formie transmisji online na żywo.

Więcej informacji znajdą Państwo pod tym linkiem >>>

Komentarz Mateusza Brzezińskiego dla portalu prawo.pl

Mateusz Brzeziński, partner w kancelarii JBP, udzielił komentarza portalowi Prawo.pl na temat trwających konsultacji projektów rozporządzeń do nowego prawa zamówień publicznych, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

„W projekcie zapisano, że informacje, oświadczenia lub dokumenty przekazywane są  w postaci elektronicznej.  A to nie jest to samo co, forma elektroniczna” – podkreśla mecenas Brzeziński.

Cały artykuł znajdą Państwo na Prawo.pl >>>