W dniu 5 kwietnia 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Projekt ustawy w art. 34 wprowadza zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt przewiduje m.in.:

  • uczestniczenie w zdalnych rozprawach i zdalnych posiedzeniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (rozpatrującą odwołania w postępowaniach przetargowych) – nowoprojektowany art. 508a. Tutaj warto zaznaczyć, że w uzasadnieniu do ustawy stwierdzono, że wprowadzenie instytucji zdalnego udziału w rozpatrywaniu odwołań w praktyce będzie oznaczało, że strona lub uczestnik postępowania odwoławczego będą mieli prawo wyboru czy uczestniczyć w rozprawie i posiedzeniu za pośrednictwem środków informatycznych pozwalających na komunikowanie się na odległość, czy stawić się na sali rozpraw.
  • obowiązek wniesienia przez zamawiającego odpowiedzi na odwołanie wniesione do KIO (art. 521 ust. 1),
  • zmienione zasady w zakresie dowodów (m.in. odnoszące się do art. 535 i 541).

Link do projektu >

Autor: Witold Jarzyński


Masz pytania o zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych lub odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej?

Napisz (kancelaria@jbp-law.pl) lub zadzwoń: 502 342 502