Zapraszamy na X Polski Kongres Ochrony Danych Osobowych

Zapraszamy na Polski Kongres Ochrony Danych Osobowych, który odbędzie się w Warszawie w dniach 19-21 kwietnia 2023 r.

Organizatorem konferencji jest Witold Jarzyński, partner kancelarii JBP. Podczas konferencji wystąpi również Piotr Czubaty, ekspert JBP w zakresie RODO, który opowie uczestnikom o pracy zdalnej w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji >>>

Zapraszamy na Kongres AML

Zapraszamy na Kongres AML, który odbędzie się 9 maja 2023 r. (online). Konferencja poświęcona będzie praktycznym kwestiom związanym ze stosowaniem regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Organizatorem konferencji jest Witold Jarzyński, partner kancelarii JBP. Podczas wydarzenia wystąpi z kolei Mirosława Zachaś-Lewandowska, współpracowniczka kancelarii i szef praktyki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, która opowie uczestnikom na temat „Środki Bezpieczeństwa Finansowego w praktyce”.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia >>>

Kolejne wygrane sprawy przed KIO

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ostatnim czasie mieliśmy przyjemność z sukcesami reprezentować naszych Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w następujących sprawach:

  1. W zakresie uzasadnionych potrzeb zamawiającego uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia (zarzut naruszenia art. 99 ust. 4 PZP) – jako przystępujący po stronie zamawiającego, odwołanie oddalone;
  2. W zakresie self-cleaningu i przesłanek wykluczenia z postępowania (zarzut naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP w zw. z art. 110 ust. 2 PZP) – jako zamawiający, odwołanie oddalone;
  3. W zakresie braku proporcjonalności warunku udziału w postępowaniu (zarzut naruszenia art. 112 ust. 1 PZP w zw. z art. 116 ust. 1 PZP) – jako odwołujący, odwołanie uwzględnione;
  4. W zakresie niezgodności oferty wykonawcy z warunkami zamówienia (zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP) – jako przystępujący po stronie zamawiającego, odwołanie oddalone.

Klientów Kancelarii reprezentował Mateusz Brzeziński, partner kancelarii.

Wystąpienie Mec. Brzezińskiego na Polskim Kongresie Wykonawców

Zapraszamy na kolejną edycję Polskiego Kongresu Wykonawców Zamówień Publicznych, który odbędzie się 8-10 marca 2023 r. w Warszawie.

Podczas wydarzenia mec. Mateusz Brzeziński omówi temat „Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle praktyki zamawiających i najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

Link do strony wydarzenia >>>

Szkolenie dla Tauron Polska

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dla Tauron Polska Kancelaria przeprowadziła szkolenie dotyczące zamówień publicznych z uwzględnieniem nowych przesłanek wykluczenia z postępowania. Szkolenie miało na celu wypracowanie praktycznych rozwiązań, mających na celu jak najlepsze zabezpieczenie tego zamawiającego przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z tymi przesłankami wykluczenia z postępowania. Szkolenie poprowadził Mateusz Brzeziński, partner naszej Kancelarii.

Komentarz Mateusza Brzezińskiego dla Dziennika Gazety Prawnej

Mecenas Mateusz Brzeziński, partner w kancelarii JBP, udzielił wypowiedzi dla Dziennik Gazety Prawnej, w przedmiocie sprawy, w której nasza Kancelaria reprezentowała Zamawiającego.

„Nawet gdy w przetargu złożono tylko jedną ofertę, więc trudno podejrzewać próbę manipulowania jego wynikami, to i tak firma może stracić wadium z powodu nieuzupełnienia dokumentów. Jednym z najczęściej spotykanych sposobów na manipulowanie wynikami przetargu jest celowe nieuzupełnienie dokumentów. Dwie firmy składają osobne oferty, przy tym w tańszej brakuje pewnych dokumentów. Jeśli orientują się, że pomiędzy nimi nie uplasowała się żadna inna oferta, to nie uzupełniają dokumentów w tańszej po to, by zamawiający był zmuszony wybrać droższą. Zmowy te zaczęły stanowić problem na tyle duży, że w 2008 r. uchwalono specjalny przepis, który miał im zapobiegać. Zgodnie z nim zamawiający zatrzymywał wadium, jeśli przedsiębiorca – na jego żądanie – nie uzupełnił dokumentów.” – czytamy w artykule.

Pełna treść artykułu (za paywallem) pod tym linkiem:

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8522626,zamowienia-publiczne-wadium-nieuzupelnienie-dokumentow-przetarg.html