Mec. Brzeziński prelegentem konferencji WARS.ZAM 2023

Mecenas Mateusz Brzeziński wystąpi na konferencji „WARS.ZAM 2023 – Prawo Zamówień Publicznych w Praktyce”. Konferencja organizowana jest przez czasopismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” i wydawnictwo Must Read Media a patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych.

Podczas wydarzenia wygłosi trzy prelekcję na temat:

  1. Opis przedmiotu zamówienia – błędy i dobre praktyki
  2. JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) – najczęstsze błędy
  3. Rażąco niska cena w praktyce zamówień publicznych – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia >

Waloryzacja Umów w Zamówieniach Publicznych – wystąpienie mec. Brzezińskiego

Mateusz Brzeziński – partner naszej kancelarii – wystąpi podczas II konferencji Waloryzacja Umów w Zamówieniach Publicznych, organizowanej przez MUST READ MEDIA oraz pismo Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce. Konferencji patronuje Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP). Mec. Brzeziński opowie o tym, jak przygotować wniosek do zamawiającego o waloryzację wynagrodzenia

Program i rejestracja: https://konferencje.mustreadmedia.pl/waloryzacja/

Zapraszamy na X Polski Kongres Ochrony Danych Osobowych

Zapraszamy na Polski Kongres Ochrony Danych Osobowych, który odbędzie się w Warszawie w dniach 19-21 kwietnia 2023 r.

Organizatorem konferencji jest Witold Jarzyński, partner kancelarii JBP. Podczas konferencji wystąpi również Piotr Czubaty, ekspert JBP w zakresie RODO, który opowie uczestnikom o pracy zdalnej w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji >>>

Zapraszamy na Kongres AML

Zapraszamy na Kongres AML, który odbędzie się 9 maja 2023 r. (online). Konferencja poświęcona będzie praktycznym kwestiom związanym ze stosowaniem regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Organizatorem konferencji jest Witold Jarzyński, partner kancelarii JBP. Podczas wydarzenia wystąpi z kolei Mirosława Zachaś-Lewandowska, współpracowniczka kancelarii i szef praktyki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, która opowie uczestnikom na temat „Środki Bezpieczeństwa Finansowego w praktyce”.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia >>>

Kolejne wygrane sprawy przed KIO

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ostatnim czasie mieliśmy przyjemność z sukcesami reprezentować naszych Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w następujących sprawach:

  1. W zakresie uzasadnionych potrzeb zamawiającego uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia (zarzut naruszenia art. 99 ust. 4 PZP) – jako przystępujący po stronie zamawiającego, odwołanie oddalone;
  2. W zakresie self-cleaningu i przesłanek wykluczenia z postępowania (zarzut naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP w zw. z art. 110 ust. 2 PZP) – jako zamawiający, odwołanie oddalone;
  3. W zakresie braku proporcjonalności warunku udziału w postępowaniu (zarzut naruszenia art. 112 ust. 1 PZP w zw. z art. 116 ust. 1 PZP) – jako odwołujący, odwołanie uwzględnione;
  4. W zakresie niezgodności oferty wykonawcy z warunkami zamówienia (zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP) – jako przystępujący po stronie zamawiającego, odwołanie oddalone.

Klientów Kancelarii reprezentował Mateusz Brzeziński, partner kancelarii.

Wystąpienie Mec. Brzezińskiego na Polskim Kongresie Wykonawców

Zapraszamy na kolejną edycję Polskiego Kongresu Wykonawców Zamówień Publicznych, który odbędzie się 8-10 marca 2023 r. w Warszawie.

Podczas wydarzenia mec. Mateusz Brzeziński omówi temat „Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle praktyki zamawiających i najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

Link do strony wydarzenia >>>