Sukces Klienta JBP w prestiżowym przetargu dotyczącym sprzętu do hemiodializy

Uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria miała przyjemność reprezentować Klienta z sektora medycznego w jednym z największych zamówień w kraju dotyczącego sprzętu do hemodializy.

Reprezentowaliśmy Klienta w sporze przed Krajową Izbą Odwoławczą (jako przystępujący po stronie zamawiającego), który zakończył się dla Klienta sukcesem, tj. oddaleniem odwołania konkurencyjnego podmiotu.

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadził wspólnik Mateusz Brzeziński.

JBP doradcą prawnym w zakresie kontroli zamówień publicznych Ministerstwa Sprawiedliwośći

Kancelaria JBP Jarzyński Brzeziński Parteners została wybrana doradcą prawnym Ministerstwa Sprawiedliwośći.

Kancelaria świadczyć będzie usługi kontroli związanej z kontrolą zamówień publicznych realizowanych przez jednostki kontrolowane w ramach Programu „Sprawiedliwość”, tj. prawidłowości stosowania odpowiednio ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., stosowanie przepisów prawa UE przez jednostki kontrolowane w ramach programu „Sprawiedliwość”.

Ze strony kancelarii za realizację projektu odpowiada Rafał Baczewski oraz Mateusz Brzeziński.

JBP doradza narodowemu muzeum morskiemu w gdańsku

Kancelaria JBP Jarzyński Brzeziński Partners została doradcą prawnym Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

JBP będzie świadczyć usługi prawne w procesie realizacji projektu pn. „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”.

Prawnikiem odpowiedzialnym za projekt ze strony kancelarii jest wspólnik Mateusz Brzeziński.