Witold Jarzyński

Witold Jarzyński

Partner

Radca prawny, partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Prezes i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP), największej w Polsce organizacji zrzeszającej praktyków zamówień publicznych. Od 2013 r. redaktor naczelny pisma Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce. Jest również wydawcą i redaktorem naczelnym pism: Prawo Budowlane, Magazyn ODO, Prawo Pracy.

Autor licznych publikacji naukowych, w tym Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r. oraz Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r.

Właściciel wydawnictwa MUST READ MEDIA, największego organizatora konferencji prawniczych w Polsce.

Świadczy usługi w języku polskim i angielskim.

Specjalizacje

Języki

  • polski
  • angielski