UZP opublikował garść statystyk na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych w pierwszym kwartale 2024 r. Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie tych danych.

Z punktu widzenia naszej kancelarii (i naszych klientów), która specjalizuje się w odwołaniach do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) zwraca uwagę liczbowe zestawienie dotyczące spraw wpływających oraz rozpatrywanych przez Krajową Izbę Odwoławczą. Tutaj widzimy wzrost względem analogicznego okresu w 2023 roku. Do Krajowej Izby Odwoławczej wniesiono 1065 odwołań (919 w I kwartale 2023 r.).

Interesujący wydaje się również fakt wzrostu liczby wszczętych kontroli zamówień publicznych: uprzednich (36 względem 24 w I kwartale 2023 r.) oraz kontroli doraźnych (49 względem 42 w I kwartale 2023 r.).

Więcej na ten temat znajdą Państwo pod tym linkiem. 


 

Odwołania wnoszone w zależności od rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia 2024 r. 2023 r.
Roboty budowlane 28% 25%
Dostawy 23% 24%
Usługi 49% 51%

Liczba odwołań i sposób ich rozstrzygnięcia

  Liczba
Wniesiono ogółem 1 065
Rozpatrzono ogółem 1 078
Sposób rozpatrzenia Liczba Rozkład procentowy
Zwrócone 63 6%
Odrzucone 29 3%
Umorzone postępowanie 203 19%
Umorzone postępowanie – zarzuty uwzględnione przez zamawiającego 211 19%
Umorzone postępowanie – w związku z art. 568 pkt 2 Pzp 86 8%
Oddalone 303 28%
Uwzględnione 183 17%

 


Potrzebujesz doradztwa w zakresie zamówień publicznych, lub odwołaniach do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

Napisz do nas (kancelaria@jbp-law.pl) lub zadzwoń: 502 342 502.