Kolejne wygrane sprawy przed KIO

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ostatnim czasie mieliśmy przyjemność z sukcesami reprezentować naszych Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w następujących sprawach:

  1. W zakresie uzasadnionych potrzeb zamawiającego uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia (zarzut naruszenia art. 99 ust. 4 PZP) – jako przystępujący po stronie zamawiającego, odwołanie oddalone;
  2. W zakresie self-cleaningu i przesłanek wykluczenia z postępowania (zarzut naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP w zw. z art. 110 ust. 2 PZP) – jako zamawiający, odwołanie oddalone;
  3. W zakresie braku proporcjonalności warunku udziału w postępowaniu (zarzut naruszenia art. 112 ust. 1 PZP w zw. z art. 116 ust. 1 PZP) – jako odwołujący, odwołanie uwzględnione;
  4. W zakresie niezgodności oferty wykonawcy z warunkami zamówienia (zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP) – jako przystępujący po stronie zamawiającego, odwołanie oddalone.

Klientów Kancelarii reprezentował Mateusz Brzeziński, partner kancelarii.

Wystąpienie Mec. Brzezińskiego na Polskim Kongresie Wykonawców

Zapraszamy na kolejną edycję Polskiego Kongresu Wykonawców Zamówień Publicznych, który odbędzie się 8-10 marca 2023 r. w Warszawie.

Podczas wydarzenia mec. Mateusz Brzeziński omówi temat „Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle praktyki zamawiających i najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

Link do strony wydarzenia >>>