Wystąpienie Mateusza Brzezińskiego na konferencji

Wspólnik kancelarii Mateusz Brzeziński wystąpił podczas kongresu Praktyka Prawa Zamówień Publicznych, który odbył się w Warszawie w dniach 21-23 czerwca 2022 r. Mec. Brzeziński opowiedział uczestnikom o opisie przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych.

Wystąpienie mec. Brzezińskiego zostało bardzo dobrze przyjęte przez uczestników i otrzymało ocenę 4.9 / 5.

Wydarzenie organizowane było przez drugiego wspólnika kancelarii mec. Witolda Jarzyńskiego, będącego redaktorem naczelnym pisma Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce.

Kolejny sukces Klienta Kancelarii

Uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria miała przyjemność złożyć odwołanie w imieniu Klienta z sektora medycznego. Odwołanie zostało uwzględnione przez zamawiającego, co umożliwia wybór oferty złożonej przez Klienta Kancelarii jako najkorzystniejszej.

Odwołanie dotyczyło kwestii związanych z zaoferowaniem przez konkurencję Klienta przedmiotu zamówienia niezgodnego z warunkami zamówienia.

Odwołanie przygotowane zostało przez partnera Mateusza Brzezińskiego.