Mateusz Brzeziński

Mateusz Brzeziński

Partner

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałem zarówno w największych polskich kancelariach, jak również w kancelariach butikowych wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach.

Praktykę zawodową zdobyłem w zamówieniach publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. W trakcie swojej przygody z zamówieniami publicznymi również występowałem jako kontroler zamówień publicznych, w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich. Taka kompilacja doświadczeń pozwala nie tylko na szersze spojrzenie na poruszaną tematykę, ale również na możliwość przewidzenia działań, które druga strona może podjąć. Możecie Państwo liczyć na proaktywną postawę z mojej strony – wskazywanie najlepszych opcji, a nie tylko zagrożeń wynikających z podejmowanych działań. Dlatego też, prowadzę szkolenia z zakresu szeroko rozumianych zamówień publicznych, które kładą nacisk na jak najbardziej praktyczną ich stronę.

Z powodzeniem reprezentowałem wielu Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniach odwoławczych, w szczególności w zakresie systemów IT oraz robót budowlanych.

W swoim portfolio posiadam udział w jednych z największych i najciekawszych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ostatnich lat, w szczególności:
1) Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – wartość powyżej 400 mln zł brutto;
2) Dostawa 123 nowych tramwajów do Warszawy (z opcją 90 tramwajów) – wartość ok. 1,85 mld zł brutto;
3) Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich – wartość ok. 20 mln zł brutto;
4) Budowa Parku Zdrojowego na Rakutowej wraz z uzbrojeniem terenu – wartość ok. 21 mln zł brutto;
5) Usługa sprzedaży biletów WKD za pośrednictwem biletomatów znajdujących się na linii WKD – wartość ok. 4 mln zł brutto;
6) System Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – wartość ok. 26 mln zł brutto.

Moją pasją jest również sport oraz esport, co przekłada się również na wsparcie zawodnikom, klubom, organizacjom i związkom sportowym. Bezcenne doświadczenia i know-how zdobyte w zakresie sportu i esportu przekładają się na możliwość zaoferowania dedykowanych rozwiązań i wsparcia prawnego. Uczestniczyłem negocjacji umów transferowych, nowych kontraktów czy umów sponsoringowych, co stanowić może nieocenione wsparcie prawno-biznesowe w tym stosunkowo młodym, ale jednocześnie skomplikowanym systemie.

Już na początku swojej edukacji akademickiej stwierdziłem, że bardzo ważne jest zaangażowanie się w uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz rozwijanie swoich zainteresowań.

Oprócz ukończenia studiów prawniczych, ukończyłem również:
1) European Law – studia LL.M., Utrecht University;
2) America’s Unwritten Constitution – Yale University;
3) Internet Giants: The Law and Economics of Media Platforms – University of Chicago;
4) European Business Law: Competing in Europe – Lund University;
5) Doctor of Business Administration (DBA) – Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy.

Świadczę usługi w języku polskim i angielskim.