W dniu 30 października br. Macedonia Północna stanie się członkiem Porozumienia WTO w sprawie Zamówień Rządowych (GPA 2012), co oznacza, że z jednej strony zyska nowe możliwości dostępu do rynku zamówień publicznych innych państw członkowskich GPA, w tym do rynków zamówień publicznych państw członkowskich UE, z drugiej zaś otworzy jednocześnie swój własny rynek zamówień dla innych stron GPA i zobowiązując się do zwiększenia przejrzystości i wydajności swoich procedur zamówień publicznych.

Macedonia Północna stanie się 49 członkiem WTO związanym GPA 2012., które jest najważniejszym z międzynarodowych porozumień w dziedzinie zamówień publicznych, z uwagi na liczbę uczestniczących państw i zakres udostępnionych zamówień określonych w załącznikach do Porozumienia.

Zrewidowane GPA weszło w życie 6 kwietnia 2014 r. i do tej pory obowiązywało 21 uczestników, obejmujących 48 członków WTO, w tym Unię Europejską z jej 27 państwami. Poza UE i jej państwami członkowskimi, stronami GPA w 2022 r. są: Armenia, Australia, Czarnogóra, Holandia w odniesieniu do Aruby, Hong-Kong, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Mołdawia, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Tajwan, Ukraina, USA, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

źródło: Urząd Zamówień Publicznych


Potrzebujesz porady, doradztwa, reprezentacji przed KIO lub szkolenia z zamówień publicznych? Skontaktuj się z nami: