Mecenas Mateusz Brzeziński wystąpi na konferencji „WARS.ZAM 2023 – Prawo Zamówień Publicznych w Praktyce”. Konferencja organizowana jest przez czasopismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” i wydawnictwo Must Read Media a patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych.

Podczas wydarzenia wygłosi trzy prelekcję na temat:

  1. Opis przedmiotu zamówienia – błędy i dobre praktyki
  2. JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) – najczęstsze błędy
  3. Rażąco niska cena w praktyce zamówień publicznych – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia >