Mecenas Witold Jarzyński, partner kancelarii JBP, został Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Organizacja ma na celu działania na rzecz poprawy otoczenia prawnego dla polskiego biznesu, oraz edukowanie i integrację środowiska prawniczego.

Więcej informacji o stowarzyszeniu na stronie PSPB >>>