Natalia Miłostan

of counsel

Natalia Miłostan – ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „ Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa.  

W latach 2010 -2015 wykładowca akademicki na studiach prawa, administracji i ekonomii w zakresie publicznego prawa gospodarczego oraz zamówień publicznych, jak również studiach podyplomowych Prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W latach 2015 -2019 pracownik samorządowej instytucji kultury praktyk, członek wielu komisji przetargowych realizujących zamówienia na dostawy i usługi sprzętu specjalistycznego, specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców realizujących projekty dofinansowane w ramach programów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas przeprowadziła ponad 150 przetargów w trybie ustawy PZP. Aktualnie współpracuje z licznymi kancelariami prawnymi jako of counsel w zakresie zamówień publicznych. 

Od maja 2018 pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych osobowych w instytucjach kultury, gdzie oprócz obowiązków wskazanych w art. 39 RODO zajmuje się doradztwem z zakresu ochrony danych osobowy, w tym w ramach doradztwa prawnego dotyczącego wdrażania i stosowania obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1. Absolwentka IV edycji Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych” na Polskiej Akademii Nauk.

Kontakt

Specjalizacje

Języki

  • Polski
  • Angielski