Ewa Wilińska

Audytor

Ewa Wilińska – ekonomista – informatyk, audytor wewnętrzny (egzamin przed Komisją Ministra Finansów MF Nr 1341/2004).

Ukończyłam cybernetykę ekonomiczną i informatykę na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie studia podyplomowe „Kontrolę, nadzór i audyt wewnętrzny w administracji publicznej” na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Certyfikat no: 56509283. Internal Audit Quality Assessment Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Global w zakresie oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego w organizacjach.
Certyfikat nr 0001/2015– Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013.

Doświadczenie nabyte podczas pracy w audycie na stanowiskach samodzielnych lub związanych z kierowaniem zespołami w jednostkach sektora finansów publicznych, w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie audytu: działalności, ekologicznego, finansowego, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, jakości funkcji audytu wewnętrznego.

Od 2004 r. przeprowadzam kontrole i audyty projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej oraz weryfikuję poprawność wniosków o płatność.

Kontakt

Specjalizacje

Języki

  • Polski