Zespół

Justyna Cienka

Of counsel

Ekspert prawa zamówień publicznych z 20-letnim doświadczeniem. Biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.  Sprawowała m.in. funkcje kierownika działu zamówień publicznych w sektorze publicznym. Prowadziła liczne postępowania przetargowe, nadzorowała komisje przetargowe i uczestniczyła w negocjacjach umów o zamówienie publiczne. 

Kontakt

Specjalizacje

Języki

  • Polski