Krzysztof Krak

Prawnik

Ekspert w zakresie compliance. Zawodowo doradza firmom i instytucjom w zakresie

  • zarządzania antykorupcyjnego
  • zarządzania zgodnością (compliance)
  • zgłaszania nieprawidłowości
  • środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Prowadzi audyty śledcze w obszarze wykrywania korupcji, konfliktu interesów i nadużyć oraz badania due dilligence (weryfikacja i analiza informacji w oparciu o otwarte źródła informacji (OSINT).

Kontakt

Specjalizacje

  • Compliance

Języki

  • Polski
  • Angielski