Patryk Dykas

Adwokat, of counsel

Adwokat specjalizujący się w prawie własności intelektualnej, mediów i nowych technologii (IP/IT/TMT).


Wiodące dziedziny prawa:

  • prawo autorskie i ochrona znaków towarowych
  • prawo e-commerce i nowych technologii (IT)
  • ochrona danych osobowych (RODO)
  • komercjalizacja badań naukowych i prac rozwojowych (B+R), w tym obsługa prawna jednostek naukowych
  • prawo kontraktów handlowych

Kontakt

Specjalizacje

Języki

  • Polski
  • Angielski