Miło nam poinformować, że w wyniku odwołania wniesionego przez Kancelarię w imieniu Klienta z branży budowlanej, zamawiający zdecydował się uwzględnić odwołanie w całości. Uwzględnienie odwołania powoduje, że oferta Klienta została najwyżej ocenioną ofertą w postępowaniu.

Odwołanie dotyczyło kwestii związanych z zaoferowaniem przez konkurencję Klienta przedmiotu zamówienia niezgodnego z warunkami zamówienia.

Odwołanie przygotowane zostało przez partnera Mateusza Brzezińskiego.