Uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria miała przyjemność reprezentować Klienta z sektora medycznego w jednym z największych zamówień w kraju dotyczącego sprzętu do hemodializy.

Reprezentowaliśmy Klienta w sporze przed Krajową Izbą Odwoławczą (jako przystępujący po stronie zamawiającego), który zakończył się dla Klienta sukcesem, tj. oddaleniem odwołania konkurencyjnego podmiotu.

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadził wspólnik Mateusz Brzeziński.