Kancelaria JBP świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa własności intelektualnej. Specjalizujemy się w analizie modeli biznesowych przedsiębiorstw, biznesplanów oraz strategii marketingowych i rozwojowych. Nasi prawnicy doradzają klientom m.in. w sprawach:

  • ochrony unijnych i polskich znaków towarowych,
  • ochrony wzorów wspólnotowych i przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów, odmian roślin, topografii układów scalonych i innych praw własności przemysłowej,
  • ochrony praw autorskich, w tym oprogramowania,
    ochrona firmy i pozostałych niematerialnych dóbr przedsiębiorstwa,
  • ochrony wizerunku oraz innych dóbr osobistych,
  • ochrony przed kopiowaniem produktu.