Kancelaria JBP świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa Unii Europejskiej.

Będąc członkami Unii Europejskiej, musimy obracać się w sferze aktów prawa Unii Europejskiej. Przepisy te skierowane są nie tylko do Państw Członkowskich, ale niejednokrotnie przyznają określone uprawnienia osobom czy podmiotom lub nakładają na nie wyspecyfikowane obowiązki.

Zrozumienie zatem zasad prawa Unii Europejskiej, wynikających chociażby z Traktatów, może znacząco wpłynąć na sytuację danej osoby czy podmiotu. Umiejętne wskazywanie na wpływ na przepisy krajowe również może prowadzić do zwiększenia przewagi konkurencyjnej czy też polepszenia sytuacji. Nieraz bowiem dopiero oparcie swoich twierdzeń na przepisach prawa Unii Europejskiej pozwala na osiągnięcie celów w kontaktach z organami czy instytucjami publicznymi.

Doświadczenie prawników Kancelarii, zdobyte w ramach wsparcia międzynarodowego związanego ze stosowaniem przepisów prawa Unii Europejskiej, pozwala na zaoferowanie Klientowi rozwiązań odpowiednio zabezpieczających Jego interes.

Kontakt

Mateusz Brzeziński