Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla podmiotów uczestniczących w sektorze sportu (zawodników, kluby, organizacje czy związki) wymaga nie tylko wielu lat doświadczenia, lecz także odpowiedniego zrozumienia funkcjonowania tych podmiotów. Nie bez znaczenia jest również nasze doświadczenie w uprawianiu sportu (na poziomie ligowym oraz amatorskim). Rozumiemy zatem problemy, z jakimi każdy uczestnik rynku sportowego może się mierzyć i potrafimy na nie właściwie odpowiedzieć.

Zapewnienie jak najlepszego doradztwa w sporcie wymaga również umiejętnego łączenia kwestii dotykających różnych dziedzin prawa – podatków, zobowiązań, spółek handlowych, fundacji, sponsoringu czy samej ustawy o sporcie.

Każdy współpracujący z Kancelarią zawodnik czy podmiot może liczyć na pełne zrozumienie poruszanych problemów oraz maksymalne zaangażowanie w udzielane wsparcie.

Kontakt

Mateusz Brzeziński