Kancelaria JBP świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa pracy (indywidualnego i zbiorowego). Świadczymy m.in. takie usługi jak:

  • opinie z zakresu prawa pracy
  • tworzenie umów (m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji)
  • tworzenie umów z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie
  • prowadzenie negocjacji i mediacji z pracownikami i związkami zawodowymi
  • tworzenie porozumień, regulaminów pracy, wynagradzania i regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • reprezentacja pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych
  • odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
  • doradztwo dotyczące restrukturyzacji zakładu pracy i racjonalizacji zatrudnieni
  • doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia oraz wszelkich form zatrudnienia Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce.

Kontakt

Mateusz Brzeziński