Kancelaria JBP świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa korporacyjnego i handlowego.

Świadczymy doradztwo prawne, które pozwala prowadzić działalność gospodarczą w sposób sprawny oraz minimalizujący ryzyka prawne dla przedsiębiorców, spółek, wspólników i kadry zarządzającej.

Pomagamy m.in. w zakresie:
– rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności pomoc w wyborze formy prawnej dla planowanej działalności
– tworzenia spółek zarówno z udziałem polskiego jak i obcego kapitału
– tworzenia w Polsce oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
– przygotowywanie projektów umów i statutów spółek tworzonych w Polsce
– przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do otwarcia spółki oddziału lub przedstawicielstwa w Polsce
– przygotowywanie i składanie do właściwych organów w imieniu Klienta wniosków o rejestrację nowego podmiotu
– przygotowywanie regulaminów działania organów spółki i innych wewnętrznych dokumentów regulujących jej działanie

Kontakt

Mateusz Brzeziński