Kancelaria JBP świadczy kompleksowe usługi związane z procesem inwestycyjnym. Dzięki odpowiedniemu prawnemu zabezpieczeniu, prowadzenie inwestycji może być dla inwestora mniej stresujące i może pozwolić na sprawniejsze osiągnięcie zamierzonego celu. Równie istotny jak zaoszczędzony czas, mogą okazać się również zaoszczędzone pieniądze, których nie trzeba wydatkować w trakcie realizacji inwestycji z uwagi na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie prawne inwestycji.

Tak samo wykonawcy mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji – od samego przygotowania inwestycji (np. projektowanie) poprzez realizację, a kończąc na końcowym rozliczeniu i realizacji uprawnień z tytułu gwarancji czy rękojmi. Odpowiednia ochrona interesu wykonawcy może okazać się niezbędna w celu prawidłowej realizacji inwestycji oraz osiągnięcia jak największych korzyści. Przede wszystkim cechuje nas jednak podejście biznesowe – sztuczki prawne nie są dla nas istotne, liczy się sukces Klienta.