Kancelaria JBP świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych. Zajmujemy się wdrażaniem unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) w sektorze prywatnym i publicznym, m.in. w zakresie:

  • Audytów ochrony danych,
  • Opiniowania umów, procedur i regulaminów związanych z przetwarzaniem danych osobowych u klientów,
  • Bieżącej obsłudze podmiotu zgodnie z regulacjami RODO,
  • Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Partner kancelarii – Witold Jarzyński – jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Danych Osobowych (PSODO), redaktorem naczelnym kwartalnika poświęconego ochronie danych osobowych (Magazyn ODO) oraz organizatorem cyklicznej konferencji Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Witold Jarzyński