Compliance

Kancelaria JBP świadczy kompleksowe usługi w zakresie compliance. Nasi prawnicy pilnują, aby działalność przedsiębiorstwa podlegająca obecnie bardzo licznym regulacjom prawnym, rozproszonym po całym systemie prawa, przebiegała bez zakłóceń. Dbamy o efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności w przedsiębiorstwie oraz zajmujemy się projektowaniem oraz wdrożeniem systemu compliance.

Nasza kancelaria świadczy m.in. takie usługi jak:

  • Badanie Compliance due dilligence,
  • Opracowanie procedur compliance oraz wsparcie w ich wdrożeniu,
  • Szkolenia dla kadry menadżerskiej oraz pracowników.

AML

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie doradztwa dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), takie jak:

  1. audyty prawne,
  2. przygotowanie dokumentacji i procedur AML,
  3. wdrożenia standardów AML,
  4. szkolenia.

Witold Jarzyński, partner w kancelarii JBP, jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Compliance i AML (PSEC) oraz organizatorem takich konferencji branżowych jak: