Już jest nowy numer pisma Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce , którego redaktorem naczelnym jest Witold Jarzyński (partner w kancelarii JBP) a w nim m.in.

 • Analiza potrzeb i wymagań jako element zarządzania kategoriami zakupowymi w zamówieniach publicznych (Jolanta Chowaniec, Małgorzata Skóra)
 • Kryteria oceny ofert dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia (Natalia Miłostan, Dr Piotr Schmidt)
 • Odszkodowanie za utraconą szansę. Nowy reżim odpowiedzialności zamawiającego? (Maciej Lubiszewski)
 • Zgłaszanie podwykonawcy robót budowlanych w dobie cyfrowego obiegu dokumentów (Anna Onopiuk)
 • Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia – kwestie praktyczne (Wojciech Karwacki)
 • Wprowadzenie podziału zamówienia na części w trakcie postępowania – czy ustawa Pzp daje taką możliwość? (Klaudia Mańka)
 • Czy i na jakich zasadach wykonawca może wymienić podmiot udostępniający zasoby? (Ewelina Toborek)
 • Praktyczne aspekty polisy OC w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Michał Szczęsny)
 • Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Aleksandra Płudowska)
 • Wybór oferty drugiej w rankingu po terminie związania ofertą – aspekty praktyczne (Klaudia Mańka)
 • Kryteria oceny ofert na dostawy i usługi w pytaniach i odpowiedziach (Wojciech Godzina)
 • W labiryncie wyjaśnień aspektów kosztowych (Konrad Różowicz)
 • Kiedy udostępnienie doświadczenia nie jest realne? (Katarzyna Wyzgał)
 • Wysokość kar umownych w umowach PZP – ograniczenia czy też „sky is the limit”? (Marcin Józefiak)
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa KIO na temat oceny ofert (Witold Jarzyński)

Więcej na temat tego wydania: https://zamawiajacy.pl