Uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria miała przyjemność złożyć odwołanie w imieniu Klienta z sektora medycznego. Odwołanie zostało uwzględnione przez zamawiającego, co umożliwia wybór oferty złożonej przez Klienta Kancelarii jako najkorzystniejszej.

Odwołanie dotyczyło kwestii związanych z zaoferowaniem przez konkurencję Klienta przedmiotu zamówienia niezgodnego z warunkami zamówienia.

Odwołanie przygotowane zostało przez partnera Mateusza Brzezińskiego.