Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ostatnim czasie mieliśmy przyjemność z sukcesami reprezentować naszych Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w następujących sprawach:

  1. W zakresie uzasadnionych potrzeb zamawiającego uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia (zarzut naruszenia art. 99 ust. 4 PZP) – jako przystępujący po stronie zamawiającego, odwołanie oddalone;
  2. W zakresie self-cleaningu i przesłanek wykluczenia z postępowania (zarzut naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP w zw. z art. 110 ust. 2 PZP) – jako zamawiający, odwołanie oddalone;
  3. W zakresie braku proporcjonalności warunku udziału w postępowaniu (zarzut naruszenia art. 112 ust. 1 PZP w zw. z art. 116 ust. 1 PZP) – jako odwołujący, odwołanie uwzględnione;
  4. W zakresie niezgodności oferty wykonawcy z warunkami zamówienia (zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP) – jako przystępujący po stronie zamawiającego, odwołanie oddalone.

Klientów Kancelarii reprezentował Mateusz Brzeziński, partner kancelarii.